Preview Mode Links will not work in preview mode

Matvrak


Sep 13, 2019

REKO-ring er en ny måte å handle lokalt på. Initiativtaker Kaja og bonde Christopher forteller om den nye REKO-ringen i Oslo.