Preview Mode Links will not work in preview mode

Matvrak


Aug 29, 2019

For fire år siden startet Øivind Lindøe opp Matkanalen, og siden har det bare gått oppover. Han forteller Awa om reisen han har vært på de siste årene.