Preview Mode Links will not work in preview mode

Matvrak


Sep 16, 2019

Fatima som også kaller seg Marmeladedamen har fortalt oss mer om kunsten bak sylting og safting. Og det er heller ingen grunn til å tro at konservering hører fortiden til.