Preview Mode Links will not work in preview mode

Matvrak


Oct 2, 2019

Samuel har vært veganer i 5 år, og er dyreaktivist på heltid. Vi snakker med han om livet som veganer og utfordringene vi har i samfunnet. Du kan også høre hvordan det gikk da Awa og Trine var veganere i en uke.