Preview Mode Links will not work in preview mode

Matvrak

Apr 12, 2019

Vi har fått besøk av Britt Marlene Kåsin og Bjørn Tore Teigen fra matprat.no. De forteller oss om påskemat og påsketradisjoner. 


Apr 11, 2019

Etter vi hadde besøk av Olli Wermskog ville vi lære mer om allergi. Awa tok en prat med Katharina Myhre Lund fra Norges Astma- og Allergiforbund.


Apr 5, 2019

Olli er allergisk mot både det ene og det andre. Denne uken har Trine og Awa testet hvordan det er å leve med matallergier.