Preview Mode Links will not work in preview mode

Matvrak

May 23, 2019

Osteguruen Jan Peter har lært oss litt mer om vår favorittmat ost. Vi har også endelig lært oss forskjellen på råtten og muggen. 


May 7, 2019

Trine og Awa er veldig glad i vin, men det skorter litt på kunnskapen. Svein gjør oss rustet for fremtidig valg av vin og lærer oss om mat og vin i kombinasjon.