Preview Mode Links will not work in preview mode

Matvrak

Jun 27, 2019

Vi kaster så mye som 42 kilo HVER mat i året. Mette forteller oss om bevegelsen spis opp maten og lærer noen triks som gjør at vi kan kaste mindre mat OG spare penger. 


Jun 6, 2019

Awa og Trine innser hvor lite de kan om norsk tradisjonsmat når Ellen Krageberg fra Norges bygdekvinnelag er på besøk.