Preview Mode Links will not work in preview mode

Matvrak

Sep 16, 2019

Fatima som også kaller seg Marmeladedamen har fortalt oss mer om kunsten bak sylting og safting. Og det er heller ingen grunn til å tro at konservering hører fortiden til. 


Sep 13, 2019

REKO-ring er en ny måte å handle lokalt på. Initiativtaker Kaja og bonde Christopher forteller om den nye REKO-ringen i Oslo.